مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري - شبكه 2 سيما - صدا و سيما

بررسی ابعاد شخصیتی مرحوم حضرت آیت الله مهدوی کنی

 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  شنبه سوم آبان 1393ساعت 11:31  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام مهر 1393ساعت 12:26  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 

وزیر دفاع:‌ فناوري هاي مورد استفاده ما متکي به دستاوردهاي بومي


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 12:39  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 

http://yjcphotos.ir/photos/Images/large/File_10307_191464.JPG


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 12:46  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 13:19  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 
گفتگوی ویژه خبری ؛غدیر راهبردی برای تعالی بشریت


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم مهر 1393ساعت 12:17  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 
میزان آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور در مواجهه با زلزله و بلایای طبیعی

میزان آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور در مواجهه با زلزله و بلایای طبیعی


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 11:44  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مهر 1393ساعت 19:49  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مهر 1393ساعت 11:32  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 
گفتگوی ویژه خبری ،بررسی اولویتهای توسعه پایدار روستایی


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم مهر 1393ساعت 1:11  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 
http://yjcphotos.ir/photos/Images/large/File_10140_187846.JPG

نوبخت : اعتبارات عمراني استانها  12 برابر سال قبل

http://yjcphotos.ir/photos/Images/large/File_10140_187844.JPG


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مهر 1393ساعت 10:44  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 11:53  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 

http://yjcphotos.ir/photos/Images/large/File_10065_186253.JPG


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم مهر 1393ساعت 12:57  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم مهر 1393ساعت 13:51  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 11:51  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 
واردات خودروهای 2500 سی‌سی  به‌ طور کامل ممنوع شد

وزیر دفاع:‌ فناوري هاي مورد استفاده ما متکي به دستاوردهاي بومي


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  جمعه بیست و هشتم شهریور 1393ساعت 13:46  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 
 واردات بي رويه برنج ، مانعی در خودکفايي توليد اين محصول


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393ساعت 12:48  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393ساعت 12:4  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و ششم شهریور 1393ساعت 11:36  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 
همتي: بانک ها نقش بهتري را در شتاب دادن به رشد اقتصادي ايفا خواهند کرد


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و چهارم شهریور 1393ساعت 14:52  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و سوم شهریور 1393ساعت 11:4  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 
 واردات بي رويه برنج ، مانعی در خودکفايي توليد اين محصول

 واردات بي رويه برنج ، مانعی در خودکفايي توليد اين محصول


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  شنبه بیست و دوم شهریور 1393ساعت 12:6  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  شنبه پانزدهم شهریور 1393ساعت 11:23  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوازدهم شهریور 1393ساعت 14:17  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 
ترکان: مناطق آزاد الگوی توسعه هستند


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  سه شنبه یازدهم شهریور 1393ساعت 15:9  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 
 وزیر اقتصاد: دولت به دنبال خروج کشور از رکود است


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  دوشنبه دهم شهریور 1393ساعت 10:49  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 12:50  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  یکشنبه نهم شهریور 1393ساعت 11:43  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 
وزارت بهداشت درصدد افزايش کادر پرستاري و ترميم حقوق آنهاست


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم شهریور 1393ساعت 13:20  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم شهریور 1393ساعت 11:18  توسط حسينعلي شريف _ ادمين | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري - شبكه 2 سيما - صدا و سيما
تصاوير ديده نشده از پشت صحنه برنامه و عوامل توليد
آقايان:
حسن عابديني
وحيد مدرس زاده
ولي اله شمس
و خانم چاوشي

نوشته های پیشین
آبان 1393
مهر 1393
شهریور 1393
مرداد 1393
تیر 1393
خرداد 1393
اردیبهشت 1393
فروردین 1393
اسفند 1392
بهمن 1392
دی 1392
برچسب‌ها
صدا و سيما (170)
مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري (170)
شبكه 2 سيما (170)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM