مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري - شبكه 2 سيما - صدا و سيما


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هشتم آبان 1393ساعت 12:4  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم آبان 1393ساعت 14:8  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آبان 1393ساعت 15:11  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 
ایران بر حفظ حقوق و دستاوردهای هسته ای مصر است


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  دوشنبه نوزدهم آبان 1393ساعت 13:51  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم آبان 1393ساعت 12:13  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 
گفتگوی ویژه خبری / در35 هزارموقوفه سهمي براي عزاداري امام حسين ‌اختصاص يافت


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم آبان 1393ساعت 14:24  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم آبان 1393ساعت 17:11  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 

شیخ محمد نمر زغموت:گزینه ای جز مقاومت راه به جایی نخواهد برد
برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آبان 1393ساعت 13:48  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 
http://eirib.ir/uploads/posts/2014-10/1414701996_goftego-1.jpg

 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  شنبه دهم آبان 1393ساعت 11:46  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  چهارشنبه هفتم آبان 1393ساعت 12:38  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 
گفتگوی ویژه خبری : تروريزم درمنطقه، محصول اشغالگران است

 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آبان 1393ساعت 9:27  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 

 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم آبان 1393ساعت 12:21  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آبان 1393ساعت 13:42  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 

بررسی ابعاد شخصیتی مرحوم حضرت آیت الله مهدوی کنی

 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  شنبه سوم آبان 1393ساعت 11:31  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 

وزیر دفاع:‌ فناوري هاي مورد استفاده ما متکي به دستاوردهاي بومي


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم مهر 1393ساعت 12:39  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 

http://yjcphotos.ir/photos/Images/large/File_10307_191464.JPG


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم مهر 1393ساعت 12:46  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 13:19  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 
گفتگوی ویژه خبری ؛غدیر راهبردی برای تعالی بشریت


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و یکم مهر 1393ساعت 12:17  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 
میزان آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور در مواجهه با زلزله و بلایای طبیعی

میزان آمادگی سازمان مدیریت بحران کشور در مواجهه با زلزله و بلایای طبیعی


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  یکشنبه بیستم مهر 1393ساعت 11:44  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم مهر 1393ساعت 19:49  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم مهر 1393ساعت 11:32  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 
گفتگوی ویژه خبری ،بررسی اولویتهای توسعه پایدار روستایی


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  سه شنبه پانزدهم مهر 1393ساعت 1:11  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 
http://yjcphotos.ir/photos/Images/large/File_10140_187846.JPG

نوبخت : اعتبارات عمراني استانها  12 برابر سال قبل

http://yjcphotos.ir/photos/Images/large/File_10140_187844.JPG


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  پنجشنبه دهم مهر 1393ساعت 10:44  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت 11:53  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 

http://yjcphotos.ir/photos/Images/large/File_10065_186253.JPG


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم مهر 1393ساعت 12:57  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  چهارشنبه دوم مهر 1393ساعت 13:51  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  | 


برچسب‌ها: مجريان برنامه گفتگوي ويژه خبري, شبكه 2 سيما, صدا و سيما
+ نوشته شده در  سه شنبه یکم مهر 1393ساعت 11:51  توسط حسينعلي شريف _ ادمين  |